joi, 17 ianuarie 2008

www.Timpul.md: Profesorii resping noua politică educaţională

Cadrele didactice de la Manta cer reinstaurarea în drepturi a adevărului ştiinţific

Profesorii de la Manta, Cahul, i-au adresat preşedintelui Vladimir Voronin, spicherului Marian Lupu şi prim-ministrului Vasile Tarlev o scrisoare, în care cer reinstaurarea în drepturi a adevărului ştiinţific. Apelul a fost adoptat la adunarea cadrelor didactice şi e semnat de 19 pedagogi…

Noi, cadrele didactice de la gimnaziul „A. Mateevici” din Manta, Cahul, împreună cu pedagogii de la şcolile de toate gradele, savanţii de la AŞM şi de la instituţiile de învăţământ superior şi toţi oamenii de bună-credinţă din oraşele şi satele RM, ripostăm cu vehemenţă împotriva neadevărului ştiinţific şi istoric, pledând pentru termenii „limba română”, „literatura română”, „istoria românilor”, pentru păstrarea Tricolorului şi a Stemei de Stat. Considerăm absurdă afirmaţia că utilizarea etnonimului „român” şi a glotonimului „românească” ar submina statalitatea RM. Dimpotrivă, statul nostru îşi va consolida independenţa pe măsura acordării cetăţenilor săi a celor mai largi drepturi fundamentale, care să stimuleze dezvoltarea liberă a fiecărui cetăţean, inclusiv prin învăţământ. Iar pierderea Limbii, a Tricolorului ar însemna şi dispariţia neamului nostru românesc.

Învăţământul şi ştiinţa trebuie să fie libere în acţiunile lor de culturalizare a maselor. Situaţia sociolingvistică din învăţământ, ştiinţă şi cultură nu este în contradicţie cu situaţia sociolingvistică a celorlalte categorii de populaţie, care o depăşesc calitativ. Organele puterii de stat sunt obligate să sprijine pe toate căile, inclusiv pe cale legislativă, eforturile acestei părţi a populaţiei care perseverează pentru un nivel înalt de cultură al întregii societăţi. În dezacord cu aceste adevăruri ştiinţifice, statul nostru încurajează conştiinţa sociolingvistică şi istorică subdezvoltată, care a fost cultivată insistent de ideologia imperialistă rusă şi sovietică, dar o oprimă pe cea avansată, reprezentată de oamenii de ştiinţă, de cultură şi artă, de toate cadrele didactice în şcoli şi universităţi.

În baza celor arătate mai sus, noi protestăm categoric împotriva politicii educaţionale şi profesionale prejudiciase şi cerem:

1. Menţinerea în şcoli şi universităţi, în toate instituţiile şi domeniile publice, în titlurile de programe, manuale, în denumirile disciplinelor şi cursurilor, ale catedrelor şcolare şi universitare, în temele de cercetare ştiinţifică, la olimpiade, concursuri etc. a glotonimului „limba română”, recunoscut de toţi specialiştii noştri de prestigiu şi forurile lingvistice mondiale drept unica denominaţie ştiinţifică a limbii române literare, a termenilor „literatura română” şi „istoria românilor”.

2. Luarea de măsuri urgente pentru stoparea campaniei de dezinformare a populaţiei privitor la limbă, istorie, cultură şi conştiinţă naţională.

Nesatisfacerea revendicărilor expuse mai sus ne va acorda, în mod automat, dreptul de a declanşa alte măsuri de protecţie socio-culturală, inclusiv greva generală a cadrelor didactice din şcoli şi universităţi. Chemăm forţele democratice ale societăţii să ne sprijine prin acţiuni legale şi masive în vederea reinstaurării în drepturi a adevărului ştiinţific şi a libertăţii în educaţie.

Sursa: Timpul:
http://www.timpul.md/Article.asp?idIssue=691&idRubric=7127&idArticle=16509

Niciun comentariu: