vineri, 29 aprilie 2011

Başkanul găgăuz declară război grafiei latine

Başkanul autonomiei găgăuze, Mihail Formuzal, susţine că grafia latină este un element care ştirbeşte enorm din demnitatea poporului găgăuz şi că scrisul chirilic este cel mai potrivit pentru enclava din sud.

Declaraţia a fost făcută saptămâna aceasta, în cadrul mesei rotunde „Ziua scrisului găgăuz. Politica lingvistică în Gagauz Yeri”, eveniment la care a fost invitat ambasadorul Rusiei la Chişinău, Valeri Kuzmin scrie 24h.md. „Sunt convins de faptul că noi, găgăuzii, am adoptat în mod pripit şi nejustificat grafia latină. În genere, deciziile negândite, adoptate în anii 90, au influenţat negativ dezvoltarea poporului nostru”, a precizat Mihail Formuzal. „Trebuie să recunoaştem că influenţa Rusiei şi grafia chirilică au jucat un rol cardinal în conservarea identităţii poporului nostru. În genere, putem afirma cu certitudine că etnia găgăuză s-a păstrat exclusiv sub umbrela limbii ruse. Anume limba rusă a permis poporului găgăuz să devină parte a culturii ruse şi chiar mondiale. Şi nu în ultimul rând, limba şi poporul rus au constituit factorii identitari care ne-au permis să rezistăm în faţa pericolului care ne-a afectat cu 20 de ani în urmă”, a mai spus başkanul.

Recent, Mişcarea social-politică „Edinaia Gagauzia”, formaţiune a başkanului Mihail Formuzal a difuzat o declaraţie de presă în care susţine că puterea de la Chişinău subminează autonomia găgăuză. Declaraţia a fost determinată de adoptarea, de către Parlamentul de la Chişinău, a Legii Bugetului pe anul 2011, care, în opinia administraţiei de la Comrat, este discriminatorie. „Edinaia Gagauzia îşi exprimă protestul împotriva acţiunilor dicriminatorii ale administraţiei de la Chişinău şi consideră că puterea de la Chişinău subminează deliberat autonomia găgăuză”, se afirmă în declaraţie.

*Găgăuzia reprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa Republicii Moldova cu statut juridic special, care îşi desfăşoară activitatea în corespondenţă cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Legii Republicii Moldova despre statutul juridic special al Găgăuziei şi ale Regulamentului Găgăuziei. Potrivit articolului 110 (1) din Constituţia Republicii Moldova, “Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, oraşe, raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia”. De asemenea, potrivit artocolului 111 (referitor la statutul special de autonomie):

(1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi cultural.

(2) Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

(3) În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative şi executive potrivit legii.

(4) Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale aflate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt proprietate a poporului Republicii Moldova şi constituie totodată baza economică a Găgăuziei.

(5) Bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei.

(6) Controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se exercită de Guvern, în condiţiile legii.

(7) Legea organică care reglementează statutul special al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi în Parlament.

Potrivit portalului oficial al Găgăuziei, din componenţa autonomiei fac parte 3 raioane (Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti). Autonomia găgăuză mai include un municipiu, două oraşe, douăzeci de sate şi trei comune. Centrul administrativ al autonomiei este municipiul Comrat. Conducătorul (Başkanul) Găgăuziei este cea mai importantă funcţie în ierarhia administrativă a Găgăuziei. Başkanul se alege pe un termen de 4 ani, în cadrul alegerilor generale, directe şi liber exprimate, iar prin decret este numit membru al Guvernului Republicii Moldova. În prezent, funcţia de başkan îi aparţine lui Mihail Formuzal. Acesta este fost ofiţer al armatei URSS, trecând în rezervă în anul 1994, cu gradul de maior.

Timpul.md

Niciun comentariu: